fotoreportáž

Zkouška požární detekce

Tunel Ejpovice: výstavba

Mytí tunelu

RTT Vršovická

Sanace u Dobkoviček

Tunel Blanka: zprovoznění

Tunel Blanka: zkoušky

Tunel Ejpovice: ražba