Tunel Blanka: zprovoznění

Fotoreportáž z oficiálního zahájení a prvních minut provozu Tunelového komplexu Blanka.
Lokace: Praha
Datum: 19. září 2015
Klient: SATRA, spol. s r. o.