Silná myšlenka: Odpuzovač Rusáků!!!

Trávím posledních několik dní doma, léčbou otravného bacilu. Koukám často na zprávy, pročítám internetové zpravodajství a přemýšlím. Rád bych nějakou myšlenkou posunul budoucnost lidstva vstříc lepším zítřkům. Ne třeba hned celého lidstva, ale třeba jen naší země.

Včera večer mne to napadlo. Několik do té doby neurčitých myšlenek se spojilo v jednu, silnou a vznosnou. Jako by dílky skládačky zapadly do sebe, skládal se postupně obraz, který předtím nebyl patrný. Je to tak jednoduché! Myšlenka geniální, zázračně přímá a jednoduchá, srozumitelná.

Vyzývám všechny – pojďme vyvinout, postavit a provozovat gigantický ODPUZOVAČ RUSÁKŮ. Sestrojení takového přístroje by zajistilo klidnou budoucnost dalším generacím. Uspořilo by se hodně peněz. Na ulicích bychom přestali potkávat ty jejich nakyslé držky. Všichni bychom měli jednodušší život. Na světě by bylo lépe. Mohli bychom klidněji spát. Náš příklad by později mohly následovat další země a za předpokladu včasného ošetření patentové stránky věci by se z tohoto nápadu mohla stát významná součást příjmové stránky státního rozpočtu. Tolik dobra!

Jak na to v praxi? Navrhuji zařízení fungující na dvou úrovních. První z nich by byl jakýsi centrální odpuzovač. Něco jako radar, který by vydával nejspíše nějaké záření. Je otázka, na jakém principu by systém fungoval. Nabízí se možnost působení na buněčné úrovni, neviditelné záření, možná něco na principu EMI. Všude uvnitř takového ochranného pole by byla existence Rusáků vyloučena. Protože takové zařízení by vytvářelo téměř kruhové pole (nerovnosti v hraničních pohořích můžeme pro tento text pominout), ideální se jeví umístění zařízení do středu republiky.

Před uvedením do provozu by Rusáci soustředění v dosahu odpuzovače dostali možnost předem vytyčený perimetr včas opustit. V souvislosti s tím očekávám vylidnění Karlových Varů, a částí Vinohrad, Vršovic a Velké Ohrady v Praze, což by mohlo velmi pěkně zahýbat s realitním trhem.

Aby nedocházelo k nehumánním incidentům u hranic (uvědomme si, záření vydávané odpuzovačem bude neviditelné!), je nutné základní systém doplnit ještě okruhem feromonových lapačů. Ty zachytí Rusáky pohybující se krajinou a umožní jejich soustředěný odchyt a návrat do volné přírody kdesi za Uralem. Navrhuji směs vodky, laciného parfému, potu a drog vyvolávajících vizuální halucinace obchodů se sklem v Karlově ulici. Na to zaberou všichni, a ztráty budou minimální. Provedení ve formě gelového lapače nebo klasického sklopce s pachovou návnadou. Počet pastí bude dán účinností návnady, na hranici nesmí zůstat nekrytý prostor. Na východní hranici doporučuji řadu pastí zdvojit.

Financování plánuji zajistit formou crowdfundingu. Zájemci o spolupráci nechť se hlásí mailem.

Šiřte hlas dobra dál, sdílejte tento příspěvek!

Podzim v Kamenici

Českokrumlovský podzim

Cesta do Kájova

Zlatá Koruna

Eisenstraße – Ybbstal

Admont