Lávka přes řeku Sázavu u Zbořeného Kostelce (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)