Vzdělávací a kuturní centrum Broumov – revitalizace kláštera

Klá¨terní knihovna
Keywords: 970/15;památka;rekonstrukce