Člověk může být v podzemním díle téměř nepatrný. Ražená strojovna vzduchotechniky je jedním z největších ražených děl v České republice. Teprve početná skupina lidí dodává stavbě skutečný lidský rozměr.

In an underground structure, a man can be almost imperceptible. The mined ventilation machine room
is one of the biggest mined works in the Czech Republic. Only a large group of people lends the structure its real human dimension.