Photo Competition Runner Up!

Člověk může být v podzemním díle téměř nepatrný. Ražená strojovna vzduchotechniky je jedním z největších ražených děl v České republice. Teprve početná skupina lidí dodává stavbě skutečný lidský rozměr.
In an underground structure, a man can be almost imperceptible. The mined ventilation machine room is one of the biggest mined works in the Czech Republic. Only a large group of people lends the structure its real human dimension.

Prestižní odborný časopis Tunnels & Tunnelling, vydávaný ve Velké Británii, vyhlásil v roce 2011 nový ročník obnovené fotografické soutěže. Tématem soutěžních snímků bylo, zachytit specifika podzemního stavitelství ve fotografii. Kompozičně, světlem či barvami vyjádřit to, čím jsou podzemní stavby specifické, výjimečné. Pro soutěž jsem vytvořil cyklus snímků, který jsem ještě doplnil několika nesoutěžními příspěvky. Všechny soutěžní příspěvky posuzovala odborná porota, ve které zasedali mimo jiné fotografové Nick Kozak a David Vintiner, kreativní ředitel nakladatelství Progressive Media Henrik Williams a šéfeditor pořádajícího magazínu Jon Young. Snímek nazvaný Lidský rozměr (Human dimension) obsadil v soutěži celkově druhé místo. Komentář poroty k oceněnému snímku: The photograph is well thought out in its composition and the use of light. The large area of tunnel wall is what makes this photograph powerfull. The scale of it all is immediately apparent thanks to the contrast created between the people and the surrounding space. Information on spaces outside the edges of the photo is provided thanks to a great use of light.