Tanec Smrti

Během rekonstrukce barokního hospitalu Kuks byl znovuobjeven a zrekonstruován cyklus fresek znázorňujících Tanec Smrti. Fresky se nachází na hlavní chodbě hospitalu. Tanec smrti (též danse macabre) je pojem, který nevymezuje jediný konkrétní tanec nebo přesnou taneční formu. Je to kulturní fenomén, který úzce souvisí s životní mentalitou středověkých lidí a neztratil svou působivost ani v dobách pozdějších. Morové rány, které prošly Evropou a výrazně zredukovaly počet obyvatelstva, si vynutily nový způsob vypořádání s krutou a neúprosnou smrtí, která nebere ohledy na zásluhy, věk, bohatství ani urozenosti a bere každého, koho si zamane. Velmi často se toto téma objevuje ve výtvarném umění – zachovaly se celé cykly obrazů, rytin či reliéfů znázorňujících kostlivce, který odvádí vojáka z bitevního pole, dítě z náruče matky, duchovního od vykonávání posvátného obřadu, manželku z objetí manželova … prakticky kohokoliv odkudkoliv. V jiném výtvarném zpracování můžeme vidět uskupení živých a mrtvých (kostlivců) jako při řetězovém tanci; živí jsou seřazeni podle hodností a společenského postavení. První je papež, pak kostlivec, druhý je císař (a kostlivec), pak císařovna (a kostlivec), řada „tanečníků“ pokračuje až k žebrákovi.
Lokace: Kuks
Datum: 16. dubna 2015
Klient: HOCHTIEF CZ a.s.