Zlíchovský tunel: snímek z cyklu Pražské tunely

Severní portál Zlíchovského tunelu

Menu