Metro V.A: stanice Bořislavka (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)
Metro V.A: stanice Bořislavka (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)
Metro V.A: stanice Bořislavka (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)
Metro V.A: stanice Bořislavka (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)
Metro V.A: stanice Bořislavka (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)
Metro V.A: stanice Bořislavka (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)
Metro V.A: stanice Bořislavka (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)
Metro V.A: stanice Bořislavka (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)
Metro V.A: stanice Bořislavka (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)
Metro V.A: stanice Bořislavka (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)

Imageové fotografie stanice Bořislavka na novém úseku V.A pražského metra.
Lokace: Praha 6
Datum: 21. dubna 2015
Klient: HOCHTIEF CZ a.s.

Metro V.A: stanice Motol
Klášter Broumov
Menu