Plasy: Centrum stavitelského dědictví NTM (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)