Nejistota: V ruce jsem nervózně svírala mobilní telefon a nevěděla, jestli už je správné zavolat.