Krušné hory, zrušená trať Křimov – Marienberg: uvolněný kámen v oblouku mostku

Krušné hory, zrušená trať Křimov – Marienberg: uvolněný kámen v oblouku mostku
n�í� �t�r�a�t�i� �K�Yi�m�o�v� �-� �M�a�r�i�e�n�b�e�r�g�

�K�e�y�w�o�r�d�s�:� �c�e�s�t�o�p�i�s�;�k�r�a�j�i�n�a�;�l�é�t�o

Menu