Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera (foto archiv HOCHTIEF CZ a.s.)

Průhled z chodby u tanečního sálu

Menu