Broumovsko

Krajina Broumovska nabízí zcela jedinečný zážitek. Zvlněná mozaika políček je protkána údolími, kterými se táhnou několikakilometrové vesnice lánového typu. A téměř v každé z nich nalezneme barokní perlu. Kostely tzv. broumovské kostelů byly na území klášterního panství postaveny podle plánů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce ze začátku 18. století. Každý kostel je architektonickým skvostem; zároveň nenalezneme dva stejné. Liší se půdorysem, výzdobou, počtem věží. Jsou doslova učebnicí barokního stavitelství v krajině.

Motivem výstavby této skupiny byla obnova již nevyhovující sítě dřevěných kostelů. Všechny kostely vznikly v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1709 až 1743. Iniciátorem výstavby kostelů byl opat Otmar Zinke, představitel benediktinského břevnovsko-broumovského opatství. Díky jeho snažení nevznikly jen samotné barokní kostely, ale také drobné sakrální památky v krajině. Křížky, plastiky, sošky, křížové cesty, apod.

Kostely nesou stopy nemilordného času. Desetiletí komunistického běsnění zdevastovala broumovský klášter, ale kostely soudruzi nechali pouze bez využití chátrat. Proto dnes mohou být nákladně obnovovány, nedošlo však k jejich absolutní devastaci. Shodou šťastných náhod se zde barokní krajina dochovala tak, jak byla zamýšlena a vytvořena před třemi stoletími.