Pomíjivá monumentalita: Ražená strojovna vzduchotechniky je fascinujícím dílem. Uvědomíme si to v momentě, kdy se pracuje na křížení s jedním ze vzduchotechnických kanálů. Po vybetonování definitivních konstrukcí a příček zanikne monumentalita a složitost vyraženého prostoru. Fotografie zůstává i po 185 letech médiem, které dokáže zmrazit čas a uchovat doklad o výjimečné stavbě.

The mined ventilation machine room is a fascinating piece of work. We realize this at the moment, when the crossing with one of the ventilation channels is being worked on. After the final structures and partitions are concreted, the grandeur and complexity of the mined space cease to exist. Even after 185 years, a photograph remains to be a medium with the ability to freeze time and preserve evidence about exceptional construction.

Menu