Tajemný svět za zrcadlem: Jsme v podzemí, nebo pod mořskou hladinou? Není pravda, že liniové podzemní stavby jsou šedé a fádní. Stačí jiná barva světla, a běžná scéna se změní v záběr z vědeckofantastického filmu. Otvíráme prostor, a pro lidi s barvitou fantazií i nový svět.

Are we underground, or under sea level? It is not true that the line underground structures are gray and monotonous. Just another color of light and an ordinary scene changes into a shot from the science‐fiction movie. We open a space and a new world for the people with colorful imagination.

Menu