Lidský rozměr (alternativní varianta): Varianta druhého snímku série. V původním konceptu byl do soutěže připraven tento snímek, nakonec byl nahrazen jiným, který více naplňoval tvůrčí záměr.

In an underground structure, a man can be almost imperceptible. The mined ventilation machine room
is one of the biggest mined works in the Czech Republic. Only a large group of people lends the structure its real human dimension.

Menu