První krok: Tady stavba tunelu začíná. Den po dni, metr za metrem se otevírají jednotlivé dílčí části výrubu. Rutinní práce vyžaduje spolupráci odborníků řady profesí, bez které by každá chyba znamenala možné fatální následky.

This is, where the tunnel construction begins. Day after day, meter after meter, individual partial parts of the stope open up. Routine work requires cooperation of many experts in numerous professions. Without this each error could result in possible fatal consequences.

Menu