Protínání dimenzí: Horninový masiv je protkán několika vzájemně se protínajícími objekty, vzdálenými od sebe jen několik metrů. V jednom místě se kříží vzduchotechnické kanály s dopravními tunely.

Menu