Admontský klášter

Ubi sunt in libris, ibi residet sapientia

Není na světě mnoho tak působivých památek, jako je benediktinský klášter v Admontu. Leží přímo pod hornatým pohořím Gesäuse, které dalo městu i opatství jméno. Pojmenování Admont se údajně odvozuje od latinského výrazu Ad montes. Klášter s tisíciletou historií není jen pomníkem soustavné a vytrvalé práce mnoha generací řeholníků, ale ukrývá i opravdový poklad barokní architektury. Zdejší knihovna, dnes uchovávající přes 200 000 svazků, byla v době svého vzniku považována za skutečný osmý div světa.

Sál knihovny je dlouhý 70 metrů, vysoký 13 metrů a široký 14 metrů je tvořen sedmi navazujícími půdorysy elips a kružnic. Jednotlivé části jsou zaklenuty mělkými kupolemi vyzdobenými působivými freskami, zobrazujícími fáze lidského vědění. Jejich autorem byl Bartolomeo Altomonte, který obří zakázku započal v době, kdy mu bylo rovných 80 let. Uchvacující prostor je největší klášterní knihovnou na světě.