Reference

Ukázky mých prací z komerční oblasti.

Bytový dům v Košířích

Tunel Ejpovice

Zkouška požární detekce

Garáže Prašný most

Archiv: exteriér

Tunel Ejpovice: výstavba

Archiv: administrativní část

Garáže Letná

Menu